مخاطب

ایمیل: omer.yildiz@yilsa.com.tr

+واتساپ: 905494300020

+تلگرام: 905494300020

+تلفن: 902583712021

آدرس: محله پیروزی، خیابان پیروزی، شماره ۶۱، ۲۰۰۲۰ مرکزیفندی دنیزلی / ترکیه

 

Contact form