سایر محصولات ما

ماشین‌های تولید سینی کابل: شرکت ما با استفاده از تکنیک مشت دوار، ماشین‌هایی برای تولید سیستم‌های سینی و نردبان کابل تولید می‌کند که نسبت به رقبا، انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کند و تولید بسیار سریع‌تری را فراهم می‌آورد.

https://rotarypunch.tech

فروش محصولات سینی کابل و نردبان:

https://www.cableladdertrays.com

دستگاه برش بلیط کاغذ:

https://www.yilsa.com.tr

وب سایت شرکتی ما:

https://www.rotarypunch.com.tr